Be the Change

    Ja, i dessa tider är det endast de som kan transformera sig snabbt till den de föddes till att vara som kommer att klara sig fri hela vägen fram dit nutiden är på väg. Oj, så snabbt allt rör på sig i alla system nu. Förändringens tid. Förlossningens tidevarv. Puppornas tid är förbi. … Mer Be the Change

Betrodd framtid

FOLKVALDA FÖRAKTAR VARANDRA OCH VÄNDER FRAMTIDEN RYGGEN, valet 2019. ”När människor med makt inte gör det de ska är det dags att byta ut dem” sade en klok kvinna en gång, förresten en av de klokaste. Enkla klockrena uttryck mitt i prick hade hon, Astrid Lindgren. Byta ut ja, men då vet jag ingen att … Mer Betrodd framtid

En gammal och en ny tid möts

Samtidigt som jag jobbat mitt i det viktiga mötet med människan så har jag många andra dagar varit med och tittat på bredare penseldragen och sammanhangen. Jag har på olika sätt arbetat med att iaktta, utveckla och pröva  kommun, landsting och myndighestssystemens processer. Jobbat med idéburen verksamhet och med privata företag och sett dess funktioner, … Mer En gammal och en ny tid möts

Alfar

Bus och glädje är ett otroligt viktigt bränsle för ett gott liv. Glädje är det som gör att vi orkar och i buset prövar vi vår påhittighet, vårt mod och våra relationer. Den nyfikna delen i oss får luft. Den delen som är bortom rädslor. Här puttar vi oss utanför våra vanliga gränser och kanske … Mer Alfar