Om

Jag heter Birgitta Madeleine Söderström. Född i Roslagens famn, uppväxt i Södertälje i Sverige i en mångfaldens och ibland enfaldens stad, samtidigt en vacker, modig och klok stad. En stad med ett stort öppet hjärta där många nationer  och perspektiv välkomnats och får utrymme, en spännande, dynamisk och annorlunda plats på jorden.

Jag är 56 år, en bra ålder att leva i. Jag är människa, kvinna, mor och en ”Grandmother” som gör vad jag kan för att stödja en mänsklig och naturlig miljö- och samhällsutveckling. En utveckling framåt i den tid där vi får behålla vår natur näringsfull och sprakande –  våra liv, näringsliv och relationer levande och påfyllande.

För en del är detta en utopi att människan kan vara en god människa, vara bestämd, vara vänlig och ha kul samtidigt. Men för mig är det inte det. Jag vet hur man gör för att bibehålla en människa öppen och mänsklig, eller öppna upp när det är stängt och låst. Jag har jobbat med det sedan jag föddes både i livet och senare som ett yrke och en livsuppgift; öppna upp människor, rum, system och flöden. Jag har också under många år jobbat med att balansera och utveckla samhällssystem och organisationer. Skapa samarbeten över gränser, yrkesgrupper och verksamheter. Läka komplexa diagnoser, truamatiserade nervsystem och ödelagda liv.  Öppnat människor för hur de själva kan ta hand om och forma sitt liv till det bättre även efter allt från 14 års sjukdom eller flera år av social misär. Det går att forma om till ett hållbart liv, även när allt låst sig och genom människornas tillräcklighet skapas ett välmående samhälle. Det är människorna tillsammans med naturen som skapar liv.

Detta gör människan när hen vill sig själv väl. Då kan och klarar vi att samarbeta tillsammans igen över gränser. Samarbete är nödvändigt för ett hållbart samhälle och för vår jord.

Allt handlar om människan och hennes relationer; relationen till sig själv och till sin omgivning. Människan/Mötet/Miljön är ett livssystem som hänger ihop och dess delar är alla viktiga för mig och detta ämne gör mig alltid nyfiken på att förstå mera. Jag vet att människan innerst inne längtar efter att räcka till och få kliva ur de svala ”sköt dig själv” rummen som på flera håll blivit en trend. Jag vet efter många år av handledning, coaching och i nära terapeutiska samtal med människor att längtan är stor. Att många börjat tröttna på jakten efter ”livet sen”.

Jag håller med Ingela Frän, Jonna Bornemark och flera filosofer före dem om att vi behöver utopier för att veta vart vi ska och ha något att sträva mot. Vi behöver inte nå ända fram för att gå i mål. Saker och ting kan förändra sig på vägen, då vi kan  rikta om oss, uppdatera vårt sikte. Men har vi inte har det goda samhället som intention för våra val så hamnar människan långt bort från det liv hen egentligen vill vara medskapare till. Vi är ju alla en kugge i ett stort gemensamt evigt hjul.

Detta sociala engagemang och engagemang för en god natur och miljö, färgar mycket av mitt yrkesliv, mina ideella engagemang och det privata livet med familj och vänner. En kvinnas liv är ofta en väv och en fläta. Ett sådant livsuppdrag jag har tar ganska mycket tid av mitt dygns 24h, lagom mycket och är inte betungande alls utan självklart.

Jag har två söner, två härliga unga män som nu har flyttat ut och hem till sina egna vuxna liv och lyor. Mötet med dem fyller på och ger i en skön blandning. Dessa unga män utmanar och utvecklar mina inre bilder och yttre uttryck hela tiden. Två unga läromästare och min stora lycka.

Jag bor enkelt på en ö 5 mil söder om Stockholm, Mörkö, där jag lever ett ganska vanligt liv. Jag har inga barnbarn men har fått förmånen att bjudas in som ”Grandmother” i Council of European Grandmothers .

Grandmother Madeleine Söderström, Sweden - foto: Annette Ericsdotter

Detta Council är ett nätverk av 24 ”elder” kvinnor från 14 länder i Europa som samskapar i lokala grupper, cirklar, aktiviteter i sina länder och i ett gemensamt Europeiskt Council som verkar för en god, resilient  utveckling på jorden nu och för kommande generationer:

  • Vi möts för att bygga broar mellan generationer, kulturer och länder.
  • Vi vill stödja och förstärka kunskapen om och kontakten med den naturliga visdomen som finns i var människa. Den visdom som alltid vet hur man tar hand om allt levande på ett hållbart moderligt sätt. Det är en visdom som vi alla har, men det är synligt att vi behöver hjälpa oss att kontinuerligt uppdatera den lyhördheten.
  • Vi möts varje 9e månad för att inspirera, inspireras – bibehålla och förstärka kraften och fokuset på vår mission: En välmående jord som vi med stolthet kan lämna vidare till kommande generationer.
  • Vi samskapar för att utveckla den Moderliga kvalitén på jorden den som tar hand om, är omsorgsfull och ser till att vi bibehåller balansen så att jordens resurser räcker till oss alla
  • Vi möts också för att synliggöra och förstärka de goda krafter och aktiviteter som finns på olika platser i Europa. Dela och sprida ”best example and practices” i våra länder.

help-allways.jpg

Jag älskar livet och jobbar både yrkesmässigt och idéellt med att skapa former så att flöden skall vara öppna och livgivande. Vad vitaliserar ett liv, en miljö, ett företag eller en myndighet? Vad skall vi göra för att nå inte bara de ekonomiska målen utan alla andra mål vi har som gör att vi känner oss rika och berikade. Känner glädje och sover gott om natten?

Det går att hitta lösningar som blir bra för alla inblandade och även allt levande på jorden. Det vet jag sedan många år att det går. Det kan låta stort men är ganska litet och enkelt. Men det är kanske så att vi behöver bli fler som värnar livet för alla. Där finns också lyckan och glädjen samt ett ganska ångest och stressfritt liv och där finns glädje. Vilket jag tror är många människors önskan.

cropped-madleine-1.jpg

MITT YRKE

Mer om mig och mitt arbetsliv finner du på min Hemsida

I DET SVÅRA BOR DET ENKLA.

I det komplexa behöver man ofta hitta den enkla lösningen för att klara av att skapa en förändring om det är riktigt dimmigt på vägen. Det är oftast där i det enkla som också det komplexa kan lösa upp sig och det hållbara kan bli till. Att hjälpa människor, grupper, organisationer till att hitta till och se den öppna yta där flödet är, det är nog min främsta kompetens. Det tillsammans med förmågan att få dem att hålla kontakten med tillit och lugn medan de gör en loop och vänder och vandrar med nya renare fotavtryck.

Jag ser oftast ganska långt fram på vägen och ser helheter, samband, tendenser och detaljer samtidigt. Det har jag stor användning av dagligen när jag hjälper människan, naturen och samhället att hitta sin egen väg i balans med sig själv, sin natur och omgivande relationsmiljöer.

KIND IS THE NEW COOL

Jag vill i min vardag – i arbete och privatliv – verka för det som gör att jag, vi och alla är bestämt snälla med varandra, oss själva och vår jord. Det är ingen klysha utan genuint viktigt för mig. Det är detta som människan skapades till att vara.  Att leva de kvaliteerna är också helt nödvändigt för vår överlevnad som enhet på jorden: Vara ”självsnäll” och ta hand om sig och att vara ”visnäll” ödmjuk och generös mot dem man möter. Den balansen behöver man slipa på för utan att både ta hand om sig själv, sina relationer och den miljö/natur/samhälle vi lever i så blir det inte riktigt bra. Det är de resultaten vi ser omkring oss på en del håll idag.

När vi lär människor att sluta lyssna på sin moralkompass för att göra snabba klipp så ökar ångesten i samhället. Där är vi nu och det gör ont på många håll. Men var lugn, en ny knopp håller samtidigt på att slå ut i männsklighetens breda rabatt.

LIVET LÄR

Jag har gjort riktigt många bra saker i mitt liv men också riktigt många tabbar. Några får jag ta ansvar för  en stund till,  andra har jag rätat upp. Läroplatserna har varit många på min vandring.  Man blir på sikt tacksam för dessa. Kul har jag också där jag går, riktigt lyckat kul är det allt som oftast.

Här på dessa sidor finner du min vardag, mitt ögas iakttagelse och min reflektion. Här använder jag ord, språk och mening på mitt eget sätt och vandrar runt bland öarna i mitt livslandskap.

Välkommen in i mitt rum….

 

madeleine, kaffestund