Om

Jag heter Birgitta Madeleine Söderström. Född i Roslagens famn, uppväxt i Södertälje en mångfaldens och ibland enfaldens stad, samtidigt en vacker, modig och klok stad. En stad med ett stort öppet hjärta där många nationer  och synsätt välkomnats och får utrymme, en spännande, dynamisk och annorlunda plats på jorden.

Jag är 56 år, en bra ålder att leva i. Jag är människa, kvinna, mor och en ”Grandmother” som gör vad jag kan för att stödja en god mänsklig och naturlig miljö- och samhällsutveckling. En utveckling som gör att vi får behålla vår natur näringsfull och sprakande –  våra liv, näringsliv och relationer levande och påfyllande.

För en del är detta en utopi att människan kan vara en god människa, vara bestämd och ha kul samtidigt. Men för mig är det inte det.

Jag håller med Ingela Frän och andra filosofer om att vi behöver utopier för att veta vart vi ska och ha något att sträva mot. Vi behöver inte nå ända fram dit för att gå i mål. Saker och ting kan förändra sig på vägen så att vi behöver uppdatera vårt sikte. Men om vi inte har det goda samhället som intention för våra val så hamnar människan långt bort från det liv hen egentligen vill vara medskapare till. Vi är ju alla en kugge i ett stort gemensamt evigt hjul.

Detta sociala engagemang och engagemang för en god natur och miljö, färgar mycket av mitt yrkesliv, mina ideella engagemang och det privata livet med familj och vänner. Detta livsuppdrag tar ganska mycket tid av mina 24h och är inte betungande alls utan självklart.

Jag har två söner, två härliga unga män som nu har flyttat ut och hem till sina egna vuxna liv och lyor. Mötet med dem fyller på och ger i en skön blandning. De utmanar och utvecklar mina inre bilder och yttre uttryck hela tiden. Två unga läromästare och min stora lycka.

Jag bor ganska enkelt på en ö 5 mil söder om Stockholm, Mörkö, där jag lever ett ganska vanligt liv. Jag har inga barnbarn men har fått förmånen att som svensk kvinna bjudas in i Council of European Grandmothers .

Detta Council är ett nätverk av ”elder women”; 24 kvinnor från 16 länder som samarbetar för att verka för en god, recilient och hållbar utveckling på jorden:

  • Vi vill stödja och förstärka kunskapen om och kontakten med den naturliga visdomen som finns i var människa. Den visdom som alltid vet hur man tar hand om allt levande på ett hållbart sätt. Det är en visdom som vi alla har men som en del  av mänskligheten slutat lyssnat till. Vi behöver uppdatera den här ”appen” i oss människor.
  • Vi möts också för att synliggöra och förstärka de goda krafter och aktiviteter som finns på olika platser i Europa.
  • Vi möts för att bygga broar mellan generationer och länder.
  • Vi möts varje 9e månad för att inspirera, inspireras – bibehålla kraften och fokuset på vår mission: En välmående jord som vi kan lämna vidare till många kommande generationer.

help-allways.jpg

Jag älskar livet och jobbar både yrkesmässigt och idéellt med att skapa former så att flöden skall vara öppna och livgivande. Vad vitaliserar ett liv, ett företag eller en myndighet? Vad skall vi göra för att nå inte bara de ekonomiska målen utan alla andra mål vi har som gör att vi känner oss rika och berikade. Känner glädje och sover gott om natten?

Det går att hitta lösningar som blir bra för allt levande på jorden. Det vet jag sedan många år. Det kan låta stort men är ganska litet och enkelt. Men det är kanske så att vi behöver bli fler som värnar livet för alla. Där finns också lyckan och glädjen och ett ångest och stressfritt liv. Vilket jag tror är många människors önskan.

cropped-madleine-1.jpg

MITT YRKE Jag jobbar numera som förändringsledare för det mesta. Jag är också pedagog i Beteendevetenskap i en del av mitt yrke. Just nu som utbildningsansvarig och lärare på en Folkhögskola som utbildar socialpedagoger. Ett av framtidens viktigaste yrkesgrupper -Socialpedagogen – vill jag mena. De är på väg ut i fler och fler branscher och gör ett viktigt jobb, de skapar en bra miljö för människor. Folkhögskolan är också en viktig plats då den lyckas med mycket av det som vårt samhälle misslyckas med. Här finns många nycklar till låsta tillstånd i vårt öppna samhälle.

Jag jobbar också som bollplank, handledare och mentor på olika sätt i privat och offentligt sektor. Som förändringsledare och processpedagog är man en igångsättare, en som samlar ihop, synliggör och förstärker de processer och kvaliteer som finns. Man är också den som stödjer förflyttningen till nya kunskapsytor och ökad medvetenhet. Mer om mitt arbete finner du på min Hemsida

Ofta är man en slev till grytan som rör om så att bra saker flyter upp och blir synliga eller en domkraft för ett lyft från gammalt till nytt. Vissheten om hur det nya skall se ut finns alltid bland de medarbetare och ledare  som brukar eller lever/arbetar i det vi utforskar. Den medvetenheten hjälper jag fram. Den vissheten finns också i de studenter jag möter i det Socialpedagogiska arbetet. Den visdom som är kopplad till hjärta, hjärna, kropp och själen samtidigt och kan se den oerhört breda helhet som en organism lever genom och tillsammans med.

I DET SVÅRA BOR DET ENKLA.

I det komplexa behöver man ofta hitta den enkla lösningen för att klara av att skapa en förändring om det är riktigt dimmigt på vägen. Det är oftast där i det enkla som också det hållbara kan bli till.

Jag vill i min vardag – i arbete och privatliv – verka för det som gör att jag, vi och alla är bestämt snälla med varandra, oss själva och vår jord. Det är ingen klysha utan genuint viktigt för mig. Det är detta som människan skapades till att vara.  Att leva de kvaliteerna är också helt nödvändigt för vår överlevnad som enhet på jorden. Att vara självsnäll och att vara generös mot dem man möter. Den balansen behöver man slipa på för utan att både ta hand om sig själv, sina relationer och den miljö/natur/samhälle vi lever i så blir det inte riktigt bra. När vi mer och mer lär människor att sluta lyssna på sin moralkompass ökar ångesten i samhället. Där är vi nu och det gör ont på många håll. Men var lugn, en ny knopp håller samtidigt på att slå ut i människans rabatt.

Jag har gjort riktigt många bra saker i mitt liv men också riktigt många tabbar. Några får jag ta ansvar för länge andra har jag redan rätat upp. Läroplatserna har varit många på min vandring.  Man blir mer och mer tacksam för dessa. Kul har jag också där jag går, riktigt lyckat kul är det allt som oftast.

Här på dessa sidor finner du min vardag, mitt ögas iakttagelse och min reflektion. Här använder jag ord, språk och mening på mitt eget sätt och vandrar runt bland öarna i mitt livslandskap.

Välkommen in i mitt rum….

 

madeleine, kaffestund